CO ZAWIERA PROJEKT ALTANY?

  • wizualizacje
  • rzut przyziemia
  • widoki elewacji
  • przekrój
  • rzut więźby dachowej
  • usytowanie altany na mapie działki
  • dobór mebli
  • zestawienia zużycia materiału

dodatkowe opcje:
  • projekt instalacji elektrycznej
  • przygotowanie wniosku zgłoszenia robót budowlanych
     zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
.


cena: od. 3500 zł