INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA / SZATY ROŚLINNEJ / ZIELENI


INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA:

  • opis i charakterystyka stanu istniejącego
  • mapa z naniesionymi drzewami, skala 1:500
  • wykaz roślin z określeniem: 
- rodzaj i gatunek
- obwód pnia na wys. 130 cm
- średnica pnia
- średnica korony
- wysokość
- liczba sztuk
- powierzchnia
- rozstawa
- uwagi stanu zdrowotnego i inne- nr porządkowy drzewa
INWENTARYZACJA OGÓLNA:

  • opis i charakterystyka stanu istniejącego
  • mapa z naniesionymi drzewami, skala 1:500
  • wykaz roślin z określeniem: 
- rodzaj i gatunek
- obwód pnia na wys. 130 cm
- liczba sztuk
- powierzchnia
- rozstawa
- uwagi stanu zdrowotnego i inne- nr porządkowy drzewa

OFERUJEMY TAKŻE OPRACOWANIA:
Gospodarka drzewostanem (szaty roślinnej)
Projekt nasadzeń zamiennych
Wyliczenie opłaty za wcinkę drzew
Kosztorys