INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA


- pomiary budynków oraz w terenie
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej

Dokumentacja zawiera:
- położenie sytuacyjne budynku
- rzuty wszystkich kondygnacji
- przekroje budynku
- elewacje
- opis techniczny stanu istniejącego