Inwestor zastępczy

Prowadzenie budowy, remontu, uzgodnień z wykonawcami, zakup materiałów budowlanych w imieniu klienta. 
Klient odbiera gotową inwestycję do uzytkowania, czy zamieszkania.
• Podejmowanie wszystkich decyzji w imieniu inwestora (w oparciu o wcześniejsze ustalenia finansowe realizacji inwestycji)
• Wybór wszystkich wykonawców poszczególnych prac
• Koordynacja harmonogramu prac zapewniająca płynność postępów – aż po finalne sprzątanie lokalu
• Wizyty na budowie w kluczowych momentach realizacji oraz kontrola przebiegu prac wg projektu
• Ustalenie z wykonawcami szczegółów wykonania oraz omówienie projektu
• Sprawdzanie zgodności wykonania rozwiązań budowlanych z rysunkami i założeniem projektu
• Wprowadzanie ewentualnych zmian bezpośrednio na budowie
• Rozwiązywanie ewentualnych problemów wykonawczych
• Zamówienia wszystkich materiałów wykonawczych
• Zamówienia niektórych materiałów wykonawczych i aranżacji bezpośrednio u producenta w niższych cenach
• Zamawianie mebli kuchennych i innych na wymiar bezpośrednio u wykonawcy
• Zamówienia mebli, elementów aranżacji i dekoracji
• Przygotowujemy stylizację mieszkania gotową do zamieszkania