CO ZAWIERA 
PROJEKT NAWIERZCHNI?

  • wizualizacje
  • plan układu dróg i placów na mapie działki
  • przekrój konstrukcyjny nawierzchni
  • detale ułożenia
  • projekt ewentualnych schodów terenowych lub pochylni
  • zestawienia zużycia materiału


cena:   600 zł - bez wizualizacji
         1000 zł - z wizualizacjami