CO ZAWIERA 
PROJEKT NAWIERZCHNI?

  • wizualizacje
  • plan układu dróg i placów na mapie działki
  • przekrój konstrukcyjny nawierzchni
  • detale ułożenia
  • projekt ewentualnych schodów terenowych lub pochylni
  • zestawienia zużycia materiału


cena od: 
1800 zł - z wizualizacjami