OBSŁUGA INWESTYCYJNA


OBSŁUGA INWESTYCYJNA to praca projektanta w terenie polegająca na zdobywaniu uzgodnień i dokumentów formalno-prawnych w urzędach, instytucjach i innych miejscach w imieniu inwestora niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub wycinkę, czy też oddania budynku do użytku i zakończenia budowy.