Ogród w Łodzi - wersja 2


wersja 1:
ŁÓDŹ

wersja 2


projekt koncepcyjny
Aurelia Palczewska