Ogród w Mikołajkach

MIKOŁAJKI
koło Nowego Miasta Lub.

2014

główny projektant:
Aurelia Palczewska

projekt dachu zielonego:
Marta Twarowska