CO ZAWIERA PROJEKT OGRODZENIA?

  • wizualizacje
  • usytuowanie i rozplanowanie na mapie działki
  • widok elewacyjny ogodzenia
  • przekrój konstrukcyjny
  • detal przęsła, bramy i furtki
  • detal słupka / murku
  • projekt ewentualnych murków oporowych

dodatkowe opcje:
  • zestawienia zużycia materiału
  • przygotowanie wniosku zgłoszenia robót budowlanych budowy ogrodzenia od strony drogi  
  • zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
cena od: 1800 zł - z wizualizacjami