PROJEKT ADAPTACJI (zmiany sposobu użytkowania)

Projekt adaptacji (zmiany sposobu użytkowania) budynku ,jego części lub lokalu jest niezbędny jeśli np. chcemy zmienić jego funkcję, np. otworzyć w mieszkaniu salon fryzjerski, urody, gabinet lekarski.

co zawiera?

Projekt do Zgłoszenia:
  • Inwentaryzację budowlaną (rysunki techniczne stanu istniejącego)
  • Projekt zagospodarowania terenu
  • Projekt architektoniczny (rysunki adaptacji do nowej funkcji)
  • Ekspertyzę budowlaną
  • Projekt technologiczny (wymagany m.in. przez SANEPID)
  • Uzgodnienia (m.in. z SANEPID-em)

Projekt do Pozwolenia na Budowę:
dodatkowo:
  • Projekt konstrukcji
  • Projekt instalacji sanitarnych
  • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • Projekt drogowy (np. do nowego wjazdu, chodnika, parkingu)
Przygotowujemy kompletną dokumentację!