NADZÓR AUTORSKI

nadzór robót, sprawdzanie na miejscu budowy, remontu, czy inwestycja zostaje dobrze wykonana, zgodnie z projektem, a także rozwiazywanie problemów nieprzewidzianych na etapie projektowania.

  • Ustalenie z wykonawcami szczegółów wykonania oraz omówienie projektu
  • Sprawdzanie zgodności wykonania rozwiązań budowlanych z rysunkami i założeniem projektu
  • Wprowadzanie ewentualnych zmian bezpośrednio na budowie
  • Rozwiązywanie ewentualnych problemów wykonawczych

Koszt nadzoru 200zł/wizyta
Usługa dostępna tylko z projektem wykonawczym.